SEMINÁŘ pro ovocnáře

Spolek BioSad

 si vás dovoluje pozvat na předjarní seminář pro ovocnáře

 

Termín:         úterý 21. března 2017 od 8:30 hod

Místo:              Hotel u Crlíků, Tetčice u Rosic

Program:

8:15     Prezence účastníků

8:30     odborný program

Kaplan J., VŠÚO Holovousy         Možnosti využití olejnatých komponentů z ovoce

Jonáš M., VŠÚO Holovousy         Technologie pěstování drobného ovoce v západní Evropě

Šejnohová H., ÚZEI Brno            Produkce ekologického ovoce v číslech

Salava J., VÚRV Praha-Ruzyně    Virózy a fytoplazmózy ovocných dřevin

Rožnovský J., ČHMÚ Brno           Metodika měření meteorologických prvků a jejich využití v praxi

Svoboda J., ÚKZÚZ Brno            Používání hnojiv z pohledu kontrol

Diskuse

Společný oběd

 Valná hromada spolku BioSad (proběhne po skončení semináře)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vložné na seminář je 500 Kč, pro členy sdružení BioSad bez vložného.

Vložné zahrnuje občerstvení a oběd. Účet pro bezhotovostní platbu je 242479106/0300.

Z organizačních důvodů (zajištění obědů) prosím o potvrzení účasti e-mailem na psota@biocont.cz, loskot@biocont.cz,  nebo SMS či telefonicky na číslo 733 522 664 Václav Psota, 604 938 822 Roman Loskot

Kde to najdete: Hotel u Crlíků, Palackého 4, Tetčice u Rosic (www.crlik.cz)

Tetčice leží asi 20 km od Brna po dálnici směr Praha. Vyjedete z dálnice na Rosice a před nimi odbočíte doleva na Tetčice. Hotel je 500 m za železničním přejezdem na hlavní ulici vlevo. Parkování ve dvoře.

 Na Vaši účast se těší pořadatelé