Problematika

Problematika  /  Ochrana proti mouchám

Biologická ochrana proti mouchám v chovech hospodářských zvířat

V chovech hospodářských zvířat se nejčastěji vyskytují dva druhy obtěžujících much. Je to moucha domácí (Musca domestica) a bodalka stájová (Stomoxys calcitrans). Pokud se tyto mouchy přemnoží mohou mít řadu negativních vlivů na chovaná hospodářská zvířata, což se může například u krav projevit poklesem dojivosti přenosem nemocí u telat, sníženou pohodou zvířat (welfare), sníženou intenzitou růstu u rostoucích kategorií skotu. Ochrana pomocí syntetických insekticidů sebou nese řadu rizik pro chovaná zvířata, zaměstnance, životní prostředí a potenciálně také vznik rezistentních populací škodlivých much.

Rádi bychom Vám proto nabídli biologickou ochranu proti škodlivým mouchám pomocí PARAZITICKÉ VOSIČKY (Muscidifurax raptorellus) a DRAVÉ MOUCHY (Ophyra aenescens).