Signalizace

Signalizace termínu ochrany vinic proti obalečům

Signalizační zprávy

05.07.2017Signalizační zpráva 5.7.2017

V minulém období byl na sledovaných lokalitách zaznamenán četný let druhé generace motýlů obalečů. V těchto dnech vrcholí let samců obalečů. Předpokládaný začátek líhnutí housenek obalečů s přihlédnutím k aktuálnímu průběhu teplot je na konci tohoto týdne.

22.06.2017Signalizační zpráva 22.6.2017

V období 22. - 26.6. začal na všech slledovaných lokalitách JM let obaleče jednopásého i obaleče maramorovaného. O dalším průběhu vás budeme informovat v další signalizační zprávě.

 

30.05.2017Signalizační zpráva - 30.5.2017

V současném období pozvolna končí aktivita letu samců obalečů, probíhá líhnutí housenek obalečů první generace.

V těchto dnech je vhodný termín pro ošetření 1. generace housenek na lokalitách s tradičně silnými výskyty obalečů. K ošetření doporučujeme přípravek Lepinox plus v dávce 1kg/ha.

25.05.2017Signalizační zpráva - 22.5.2017

Obaleč mramorovaný a obalečík jednopásný (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella)

V současném období stále probíhá let samců obalečů, v tomto období začíná líhnutí housenek obalečů první generace.

V oblastech s velmi silným výskytem je vhodné zvážit aplikaci již proti první generaci housenek. Let první generace je kratší a jedním zásahem lze účinně populaci srazit. Vhodný termín pro zásah přípravkem Lepinox plus, proti první generaci obalečů, očekáváme v průběhu příštího týdne - viz příští signalizační zpráva.