Nyní je čas ošetřit vinice proti křískovi - přenašeči zlatého žloutnutí révy

V tomto týdnu bylo na dotčených katastrech s prokázaným výskytem zlatého žloutnutí révy vydáno ÚKZÚZ mimořádné rostlinolékařské opatření k ošetření porostů proti přenašeči této choroby křísku révovému Scaphoideus titanus.

Při výskytu tohoto škůdce je možné v EZ – BIO režimu použít insekticid Pyregard. Je to kontaktní biologický insekticid na bázi přírodních pyrethrinů. Má velmi rychlou účinnost a rychlou degradaci reziduí. Ošetřovat doporučujeme v době bez plného slunečního svitu – na večer či velmi brzy ráno.

Infoleták ke zlatému žloutnutí révy stáhněte ZDE.

Doporučené ošetření pro vinice:

Pyregard 0,75 L/ha + WETCIT 0,2 %

Dávka vody 500 l vody/ha na celou listovou stěnu.