Chraňte vinice před ESCOU použitím BlocCade při řezu

​Právě při řezu dochází k největšímu rozšíření chorob kmínku révy, jako je například ESCA nebo eutypové odumírání révy. Nejefektivnější prevencí jsou (vedle správné hygieny nářadí) bariérové metody ochrany přímo při řezu. Jednou z nich je použití prostředku BlocCade, který pomocí polymerů vytváří na řezné ráně film nepropustný pro patogeny.

ESCA je způsobena komplexem endofytických hub jako např. houbami rodu Phaeomoniella, Phaeoacremonium a dalšími. Největší riziko infekce hrozí při zimním řezu, především přes velké řezné rány.

Dle výzkumů vykazují bariérové metody ochrany řezných ran nejvyšší úspěšnost v boji proti chorobám ESCA. Fotky z mikroskopu ukazují vlevo neošetřený kmínek, vpravo ošetřený produktem BlocCade. BlocCade vytváří na řezných ranách nepropustnou bariéru a tím zabraňuje prostupu patogenu pletivy do dřeva.

Etiketu, bezpečnostní listy a další informace najdete na PRODUKTOVÉ STRÁNCE.

Ke stažení: BlocCade leták

Mechanizmus účinku i doporučení pro aplikaci vysvětluje Martin v krátkém videu: