Žlutí čmeláci začínají s aplikací TrichoLetu

TrichoLet je patentovaný způsob letecké aplikace biologické ochrany proti zavíječi kukuřičnému. Pro leteckou aplikaci se využívá oblíbených letadel v zemědělství - žlutých čmeláků. Letecké aplikace na zemědělských plochách s kukuřicí letos startují již v tyto dny. Ošetření kukuřice bude probíhat v různých lokalitách přibližně do začátku července, v závislosti na vývoji škůdce. 

Žlutý čmelák chrání vaše zdraví

Věděli jste, že letecká aplikace v zemědělství podléhá přísným regulím? Chemické látky jsou zakázány letadly aplikovat a o poskytnutí povolení rozhoduje ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Co se týče zemědělství, tak jsou pro leteckou aplikaci povoleny jen hnojiva, lepení řepky a biologická ochrana, do které se řadí prostředek TrichoLet.

Uvědomujeme si, že tyto skutečnosti často široká veřejnost neví, a tak vnímá letadla nad poli rozporuplně. Předsudek, že žluté letadlo rovná se chemii, je v nás zakořeněný z minulosti. Dnes to však již opravdu neplatí. Věříme, že pro spoustu lidí může být ikonický žlutý čmelák i příjemnou podívanou a nostalgickou vzpomínkou.

Více o TrichoLetu:

Pro aplikovaný přípravek není nutné provádět žádná opatření:

  • má povolení pro leteckou aplikaci,
  • nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany člověka, včel, ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,
  • nevyžaduje specifická opatření z hlediska použití v ochranném pásmu stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Podívejte se na informační video k TrichoLetu: