Jaro je tady, je čas myslet na začátek fungicidní ochrany

Mezi první ošetření sadů na jaře a v předjaří patří ošetření měďnatými produkty. Hlavní účinností při aplikaci mědi je ochrana proti korovým nekrózám, a také ochrana proti prvním infekcím strupovitosti, kde ostatní přípravky fungují až za vyšších teplot.

Aplikace mědi je základem fungicidní ochrany.

Ošetření měďnatými produkty probíhá následovně:

 • nejdříve ošetření proti kadeřavosti broskvoní,
 • později na začátku vegetace proti korovým nekrózám, puchrovitosti slivoní,
 • během vegetace i proti bakteriální spále. 

Aplikace mědi 1-2 dny před příchodem ranního mrazíku zvyšuje mrazuodolnost rostliny.

Měď je zároveň i živina a její nedostatečné zásobení rostlin se projeví např.:

 • výrazným snížením příjmu a využitelnosti dusíkatých látek rostlinami, čímž dochází k zasychání vrcholků rostlin, listy žloutnou a kroutí se,
 • chlorotickými skvrnami na mladých listech.

Pro aplikaci mědi vám nabízíme dva produkty:

Flowbrix - Měďnatý přípravek proti plísním, korovým nekrózám, listovým skvrnitostem a bakteriózám

Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spor patogena na povrchu ošetřených částí rostlin. Vysoká účinnost je zajištěna podílem mimořádně jemných částic spolu s vysoce efektivními smáčedly a disperganty v tekuté formaci. 

Přednosti:

 • Tekutá formulace (snadná příprava postřikové kapaliny)
 • Obsahuje smáčela a dispergenty odolné proti skapávání a smyvu
 • Povolené do ekologického zemědělství

Fertipen C - Kapalné listové hnojivo na bázi hydroxidu měďnatého

Hydroxid měďnatý má velmi jemné krystaly, a tím zajišťuje velmi dobrou pokryvnost celého povrchu rostlin. Měď je tak velmi dobře přijímána rostlinami. Měď obsažená v hnojivu příznivě působí na stabilitu rostlinného barviva – chlorofylu, důsledkem toho je chlorofyl stabilnější a déle aktivnější.

Přednosti:

 • Tekutá formulace
 • Smáčivý účinek
 • Dobré ulpívání na povrchu ošetřených částí rostlin
 • Lze použít v ekologickém zemědělství