NUTRIGEO L pomocná půdní látka k revitalizaci půd

Pěstitelé se potýkají s mnoha nesnázemi a problémy týkajícími se půd. Úbytek organické hmoty, pěstování monokultur, pojezdy těžkou technikou a nadměrné použití minerálních hnojiv má za následek utužení půdy, snížení infiltrace vody, snížení retenční kapacity, rozpad struktury půdy a vodní a větrnou erozi.

Nedostatek vody podporovaný zvyšující se průměrnou teplotou vyvíjí extrémní tlak na již tak utužené půdy, které nejsou schopné přijmout a zadržet vodu pro rostliny. Naopak ve vlhkých periodách nedokáže půda vodu odvádět.

Proto své portfolio rozšiřujeme o pomocný půdní přípravek NUTRIGEO L, který takto namáhané půdy revitalizuje již v průběhu několika měsíců. Při dlouhodobém používání zlepšuje půdní vlastnosti jako třeba dostupnost minerálních živin díky zvýšené biologické aktivitě v půdě, navýšení podílu humusu a kvality organické hmoty a zvyšuje a stabilizuje výnos plodin.