Vysoká účinnost na zápředníčka polního prokázána Lepinoxem

Zápředníček polní si dokáže velmi rychle vytvářet rezistenci vůči látkám insekticidů. Řešením je biologická ochrana, jejíž vysoká účinnost byla potvrzena již v dřívějším testování - Účinnost insekticidů na housenky zápředníčka polního (Plutella xylostella L.); Kovaříková, Kocourek; 2016.

Na jaře 2023 byly provedeny další laboratorní experimenty ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. s cílem ověřit účinnost přípravku Lepinox Plus na housenky zápředníčka polního. Autorkou experimentů byla Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D. Mezi testovanými přípravky registrovanými na housenky zápředníčka (SpinTor a přípravek s účinnou látkou cyantraniliprol) prokázal Lepinox Plus velmi vysokou účinnost. Během 24 hodin většina housenek přestala žrát a uhynulo 22,5 % housenek, po 48 hodinách byla mortalita již na 88 %. Tento výsledek je srovnatelný s účinkem přípravku s účinnou látkou cyantranilioprol. Nicméně první místo u nás získává Lepinox Plus, jelikož se jedná o vysoce selektivní přípravek, který neohrožuje necílové druhy a má biologický původ. 

Etiketu a bezpečnostní list si stáhněte ZDE na produktové stránce Lepinox Plus.

 

Zdroj informací:

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/skudci/zaprednicek-polni-vyznamny-skudce-brukvovite-zeleniny-a-repky