Tel.: 545 218 156  ​​ (po - pá 8:00 - 16:00),    biocont@biocont.cz   ​​
Dum a zahrada
Profesni pestitele

Biologická ochrana rostlin

Kdo jsme

Naším cílem je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství. Společnost Biocont Laboratory byla založena roku 1991 Ing. Milanem Hluchým a Dr. Miloslavem Zachardou, CSc. Od počátku se specializovala na ekologizaci zemědělství a především biologickou ochranu rostlin. Základním programem na počátku 90. let 20. století byla produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri a vývoj systému biologické ochrany révy vinné. V rámci tohoto programu byla zavedena biologická ochrany rostlin na tisíce hektarů vinic v Československu, Rakousku a Německu. Od počátku byl při zavádění systému biologické ochrany vinic položen důraz na precizní proškolení uživatelů prostředků biologické ochrany. V dalších letech byl postupně systém biologické ochrany vinic doplňován o další prvky a roku 2005 jsme zahájili ověřování kompletního systému ekologického vinohradnictví. Roku 2007 jsme zahájili ověřování systému ekologického ovocnářství. K podpoře snah o ekologizaci zemědělství jsme vydali 5 knih v několika jazykových mutacích. V průběhu své existence firma Biocont Laboratory úspěšně realizovala z fondu projektů ekologizace zemědělství v Evropě i mimo Evropu. Součástí většiny těchto projektů byly i studie biodiverzity agroekosystémů. V současnosti firmy skupiny Biocont zaměstnávají v šesti státech Evropy více než 50 zaměstnanců.

 

 

STRUČNÁ HISTORIE SKUPINY BIOCONT:

1989 Produkce dravého roztoče Typhlodromus pyri

1991 Založení firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. Ing. Milanem Hluchým a RNDr. Miloslavem Zachardou, CSc.

1994 Založení firmy Biocont s.r.o (Slovensko)

1994 - 1996 Realizace projektu "Biologizace vinohradnictví na území CHKO Pálava" financovaného World Bank,   Washington D.C.

1996 - 1998 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR "Biologizace vinohradnictví v Moldávii"

1997 Produkce parazitoidů Aphidius colemani a A. ervi

1999 Produkce parazitoidů rodu Trichogramma (Biocont, s.r.o., CZ)

2000 - 2001 Účast na realizaci projektu PHARE – Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v příhraničních okresech Břeclav a Znojmo

2000 - 2002 Realizace projektu zahraniční rozvojové pomoci ČR – "Zavedení systému biologické ochrany rychlené zeleniny v Maroku"

2001 Převod druhých 50 % podílu firmy Biocont Laboratory spol. s r.o. na Ing. M. Hluchého, PhD.

2003 Založení firmy Biocont Magyarországh Kft (HU)

2003 - 2004 Účast na realizaci projektu SAPARD "Zavedení systému integrované vinohradnické produkce v okresech Hodonín a Brno-venkov

2005 První velkoplošné úspěšné pokusy s aplikací feromonů metodou "Mating disruption" v ČR, HU a SK Start vývoje systému ekologického vinohradnictví v ČR

2006 Založení firmy Biocont Polska, Sp. z o. o.

2007 Start vývoje systému ochrany ovocných dřevin v ekologickém ovocnářství. Zahájení přechodu k ekologickému ovocnářství a vinohradnictví v Moldávii.

2008 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, ptáci) různě obhospodařovaných vinic (konvenční, IP, ekologické) a srovnávacích přírodních ploch. Objednatel MZe ČR.

2009 Realizace studie biodiverzity (vyšší rostliny, denní motýli, střevlíkovití, žížaly, pancířníkovití, stonožky aj.) různě obhospodařovaných vinic a sadů ČR. Objednatel MZe ČR.

Účast na mezinárodních projektech "EKOWIN (Cz-At)-ochrana přírody ekologizací vinohradnictví" a EKOWIN (Hu-At) realizovaných v jihomoravských, vídeňských, burgenlandských a západomaďarských vinicích.

Úspěšná aplikace kompletního systému ekologické ochrany révy vinné na ploše cca 1.200 ha jihomoravských, slovenských a maďarských vinic.

2010 Ukončení studie biodiverzity vinic, pokračování studie biodiverzity sadů v ČR.

Další rozšíření ekologické ochrany vinic na plochu cca 1.600 ha českých, maďarských a slovenských vinic.

Úspěšné provedení poloprovozních pokusů s komplexní ekologickou ochranou jádrovin v ČR.

2011 První poloprovozní pokusy s leteckou aplikací parazitoidů r. Trichogramma proti zavíječi kukuřičnému. Zahájení vývoje technologie ekologické ochrany polní zeleniny v Maďarsku a ČR. Ukončení studie biodiverzity sadů ČR.

2012 První komerční aplikace patentované technologie letecké ochrany kukuřice parazitoidy r. Trichogramma na cca 2.500 ha kukuřice v ČR, zahájení testování této technologie v PL, D a SK. Zahájení testování systému ekologické ochrany révy vinné, čaje, kávy a zeleniny v jižním Vietnamu.

2013 Úspěšná realizace leteckých aplikací parazitoidů r. Trichogramma na cca 9.000 ha kukuřice v ČR, PL, D a SK. Ukončení prvních testů ekologické ochrany zemědělských plodin v jižním Vietnamu. Založení akciové společnosti Biocont Vietnam. Zahájení testování systému ekologické ochrany révy vinné a ovocných dřevin v Jihoafrické republice. Ing. Štěpán Hluchý se stává ředitelem  společnosti BIOCONT LABORATORY. Ing. Milan Hluchý PhD. se stává generálním ředitelem nadnárodní skupiny firem Biocont. Ukončení vývoje přípravků VermiFit.

2014 Registrace a zahájení prodeje prvních 6 produktů akciovou společností Biocont Vietnam JSC. Úspěšná aplikace letecky aplikovaných parazitoidů rodu Trichogramma na 18.000 ha kukuřice v ČR, PL, D a SK. Dokončení a přestěhování firmy BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o. do nového sídla v Modřicích u Brna.

2015 Zahájení prodeje a servisních služeb v oblasti ochrany hospodářských zvířat před obtížnými mouchami. Registrace a zahájení prodeje přípravku WETCIT a přípravku Lepinox Plus. Zahájení prodeje rozmetadel síry a stroje GreenManager určeného k setí bylinných porostů do meziřadí vinic a sadů a ke kultivaci bylinných porostů v meziřadí vinic a sadů.

2016 Podstatné posílení spolupráce mezi firmami BIOCONT LABORATORY, Biocont Magyarországh,     Biocont Polska a Biocont SK a personální posílení dceřiných firem ve střední Evropě. Registrace a začátek prodeje mikrobiálních hnojiv Free N a Free PK. Začátek spolupráce na vývoji technologie ekologické ochrany skleníkových kultur, révy vinné a dalších plodin v Číně.

2017 První rok realizace projektu modelové produkce jablek v režimu ekologické produkce. Významný nárůst rozsahu biologické ochrany skleníkové zeleniny v nové generaci moderních produkčních skleníků v ČR. Zavádění dalších přípravků do praktické ochrany: Dianem v ochraně kukuřice před bázlivcem kukuřičným, Altella a Memcomba v ochraně révy vinné aj.

 

V současné době firmy skupiny Biocont produkují, distribuují a zabezpečují odborným poradenstvím více jak 70 prostředků biologické a biotechnické ochrany rostlin v České republice, Mad'arsku, Polsku, na Slovensku a v Moldávii.

Naše vlastní produkty distribuuje několik desítek distributorů ve většině zemí EU.

Firmy skupiny Biocont spolupracují smnoha světovými renomovanými producenty prostředků biologické ochrany rostlin, jako jsou: Andermatt Biocontrol AG (CH), Becker Underwood (UK), Biofa AG (DE), Biohelp (AT), Biotop (FR), CBC (Europe) Ltd (IT), Certis (USA), Chemtura (USA), Koppert (NL), Shin Etsu (JP), Sumitomo Chemical Co. (JP), Trifolio-M GmbH (DE).

 

RegistrovatCart icon
0 ks
0 Kč
Přihlásit

Košíkks celkem za

Zatím nemáte v košíku žádné zboží
Objednat
Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro funkci webu.