Ochrana polních plodin v udržitelném zemědělství

Neohodnoceno
Objednávejte u obchodního zástupce
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kniha je navržena tak, aby sloužila poradcům a zemědělcům dvěma hlavními způsoby: na jedné straně pro plánování preventivních opat­ření a na druhé straně pro včasné sledování zdravotního stavu porostů a jako pomůcku pro identifikaci škodlivých činitelů. Za tímto účelem obsahuje základní informace pro posouzení situace napadení a výběr vhodných kontrolních postupů v rámci systému řízení, který je co nejudržitelnější.

Jako modelový systém udržitelného zemědělství na orné půdě je pou­žita konzistentní integrovaná produkce (IP), která posky­tuje ekosystémové služby a multifunkčnost celého přiměřeně váže­ného agroekosystému Stejně důležité jsou postupy ekologického zemědělství, které je dů­sledně zahrnuto a tam, kde se postupy od IP liší, to je také důsledně označováno. Uvedeny jsou také dílčí pojmy zaměřené například na udržitelnost v případě šetrného zpracování půdy.

Kniha je vhodná jak pro výuku na všech úrovních a samostudium, tak také jako zdroj informací pro praxi při rozhodování na všech úrovních od plánování polní produkce až po praktickou ochranu rostlin.

Ukázky obsahu

  • Pěstování a agroekosystémy v «organickém», «integrovaném» a «konvenčním zemědělství »
  • Budoucí vyhlídky pro zemědělství na orné půdě a různé systémy pěstování plodin; Dilema současného zemědělství
  • Prvky udržitelného zemědělství na orné půdě, multifunkčnost a analýza udržitelnosti
  • Patogeny a jejich regulace v plodinách na orné půdě;
  • Nově zavlečené organismy - neofyty a neozoa
  • Ekologický potenciál a ekologická intenzifikace v zemědělství na orné půdě
  • Oblasti podpory biologické rozmanitosti – jak to dělat a co to přináší; «5V koncept»
  • Užitečné organismy – biologie, ochrana, podpora, využití

Doplňkové parametry

Kategorie: Produkty
Podkategorie: Odborná literatura
Položka byla vyprodána…