BioSad: předjarní seminář pro ovocnáře

Ve středu 15. 3. 2023 se od 9:00 hodin v motorestu "U Crlíků" v Tetčicích u Rosic opět uskuteční tradiční předjarní seminář pro ovocnáře. Do programu budou kromě informací o ochraně proti škůdcům a patogenům zařazena další témata, jako například otázka analýz reziduí pesticidů, možnosti využití robotizace v sadech, hodnocení antioxidačních látek v ovoci a optimalizace dávkování kapkové závlahy. Po ukončení semináře se uskuteční valná hromada spolku Biosad. Těšíme se na Vaši účast.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 8. 3. 2023 e-mailem na: rvavra@seznam.cz, nebo SMS či telefonicky na číslo 737603151.

Seminar_BioSad_2023