FERTIPEN S opět prokázal srovnatelný účinek s chemickým standardem

Výsledky hodnocení dvou výzkumných institucí ve dvou letech prokázaly významný vliv FERTIPENu S na omezení houbových chorob na úrovni špičkového chemického standardu. Přinášíme vám srovnání nejnovějších pokusů prováděných v roce 2023 a 2022 v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži a ve Zkušební stanici Kluky. Série pokusů hodnotila vliv prostředku FERTIPEN S na omezení houbových chorob, zejména septoriovou skvrnitost pšenice (Septoria tritici) u pšenice ozimé.

Výsledky byly ověřeny ve dvou sezónách.

Pokusy v jednotlivých letech doprovázelo rozdílné počasí - suché jaro v roce 2022 a chladné deštivé jaro v roce 2023, které je vhodné pro rozvoj houbových infekcí. Nejlepších výsledků dosahovala základní dávka FERTIPENu S 3,5l/ha ve dvojí aplikaci (ošetření praporcového listu a poté do klasu). Výsledky v tomto případě ukazují srovnatelný efekt s chemickým standardem.

Na grafech vidíte intenzitu napadení pšenice septoriovou skvrnitostí pšenice v (%).

FERTIPEN S zajišťuje dobrý zdravotní stav porostu pšenice a zároveň zvýšení výnosu.

Ošetření FERTIPENem S mělo také vliv na zvýšení výnosu pšenice - ve variantě 2x 3,5 l/ha až o 28,9 %.

FERTIPEN S je kapalné minerální hnojivo s obsahem síry formulované jako suspenzní koncentrát (SC). Síra obsažená ve formulaci FERTIPEN S má optimální velikost částic k zajištění dobré pokryvnosti plodiny. Borovicové terpeny, které jsou součástí formulace, zlepšují vlastnosti postřiku jako např. odolnost vůči smyvu, pokryvnost a redukci úletu a výrazně prodlužují dobu setrvání síry na povrchu ošetřených rostlin. 
 
Výhody:

  • tekutá formulace
  • bez aplikačního omezení
  • povolený do ekologického zemědělství
  • vyšší smáčivost
  • lepší ulpívání na listu
  • rovnoměrné ošetření
  • delší doba účinnosti

 Stáhněte si aktuální leták FERTIPEN S pro obilniny.