FOTOREPORT: Výsledky z NP Podyjí prokazují účinnost Ailantexu proti pajasanu

V Národním parku Podyjí byly letos v létě aplikovány na několika lokalitách první dávky biologického přípravku Ailantex. Většina ošetřených stromů pajasanu žláznatého po 3-4 týdnech již vykazovala známky vadnutí nebo zasychání. K 29.7.2023 byl zveřejněn článek p. Roberta Stejskala z NP Podyjí, který popisuje postup aplikace Ailantexu a také ukazuje průběžné výsledky z té doby. Přečtěte si jej zde: Článek p. Stejskala o účinnosti Ailantexu, 29.7.2023.

Informujeme, že MŽP vydává první zásady regulace pajasanu žláznatého

K realizaci zásahů vůči invazním nepůvodním druhům lze využít i dotačních programů MŽP a národních programů Program péče o krajinu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny... Sdílíme zde přehledně sepsaný článek z webu enviprofi.cz

Nejnovější fotoreport z NP Podyjí k 7.9.2023

Přinášíme vám nejnovější fotky a videa, které jsme pořídili při kontrolní prohlídce v NP Podyjí. Viditelné známky vadnutí a zasychání je možno rozpoznat na všech inokulovaných jedincích pajasanu a také na jejich výmladcích. Další informace k Ailantexu, včetně etikety, uvádíme na produktové stránce Ailantex.

Ailantex je přípravek na ochranu rostlin určený pro profesionální uživatele, pro jeho nákup a použití je potřeba OSVĚDČENÍ. Zájemci bez osvědčení mají možnost aplikovat Ailantex pomocí zprostředkovatelské firmy:

Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás pro cenovou kalkulaci, objednávky a poradenství:

Ing. Pavel Mitáš

+420 733 186 591
mitas@biocont.cz