Jak vypěstovat ovoce bez reziduí, které splní přísné podmínky trhu?

Jak vypěstovat konkurenceschopné ovoce? Ovoce určeno k prodeji či dalšímu zpracování, např. do dětských výživ, je pod drobnohledem. Hlídá se jakost a kvalita plodů, stejně jako zda neobsahuje rezidua pesticidů. S blížící se sklizní je potřeba systematicky plánovat využití přípravků a produktů na ochranu proti škůdcům či chorobám. Tzv. MLR jsou legislativně stanovené limity pro jednotlivé účinné látky pesticidů. V současnosti je trendem zpřísňovat tyto limity a docílit tak nabídky zdravých plodin pro spotřebitele, které neobsahují potenciálně škodlivá rezidua pesticidů.

Biologická ochrana od firmy Biocont nabízí řešení, jak ošetřovat ovoce i na konci vegetace. Při sklizni tak splníte přísné podmínky MLR i pro obchodní řetězce. Naše portfolio produktů uplatníte jak pro antirezistentní strategii, tak i pro pěstování bez reziduí.

1. ŘEŠENÍ NA CHOROBY

VitiSan

Houbové a skládkové choroby

Obsahuje hydrogenuhličitan draselný

Síra BL

Houbové choroby, padlí, strupovitost

Levný produkt s širokým využitím

2. ŘEŠENÍ NA ŠKŮDCE

 

Lepinox Plus

Housenky škodlivých motýlů, 2. generace obaleče zimolezového

Obsahuje Bacillus thuringiensis 

MADEX a MADEX Top

Obaleč jablečný

Obsahuje Cydia pomonella Granulovirus

 

NeemAzal - T/S

Savý a žravý hmyz, minující škůdci

Obsahuje Azadirachtin

SpinTor

Obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči, mery, octomilka japonská, nesytka rybízová

3. DALŠÍ PRODUKTY

 

Cocana

Vlnatka krvavá a mera skvrnitá, zvyšuje odolnost plodů proti houbovým chorobám

Draselné kokosové mýdlo

Aqua Vitrin K

Zastavuje rozvoj chorob po kroupách

Draselné vodní sklo

 

Wetcit

Smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, dalších prostředků a kapalných hnojiv