Nízká rezidua

Rezidua pesticidů v potravinách jsou tématem, které je stále aktuální. Legislativně jsou stanoveny limity pro jednotlivé účinné látky pesticidů, takzvané MLR. Někteří zpracovatelé jakou jsou například producenti dětské výživy, mají tyto limity ještě mnohem přísnější. Také zahraniční řetězce vyžadují po svých dodavatelích dodržení tvrdších limitů a není vyloučeno, že se tak stane i u nás. Z pohledu dodržení limitů mohou být problematické zejména některé aplikace přípravků v období před sklizní.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného produktu z naší nabídky tak, abyste se problémům s rezidui vyhnuli. Mnoho našich přípravků (NeemAzal T/S a Lepinox Plus) tvoří základ strategie ochrany ovoce pro produkci dětské výživy. Metoda matení samců pro ochranu vinic (Isonet L plus a Isonet LE) a ovocných sadů (Isomate C plus, Isomate CLR a Isomate OFM rosso) Vám velmi spolehlivě vyřeší problém s obaleči a zároveň nezanechává žádná rezidua. Navíc je zpravidla možné při použití této metody vynechat další insekticidní ošetření proti obalečům a tak výrazně snížit riziku výskytu reziduí. Pomocný prostředky Altela a Memcomba zase velmi dobře posílí odolnost vašich rostlin proti houbovým chorobám. Víme, že při použití produktů Altela a Memcomba ostatními přípravky se výrazně zvyšuje účinnost celého fungicidního systému a v důsledku toho je možné omezit počet aplikací.

Drtivá většina produktů z naší nabídky má nulovou ochrannou lhůtu a nezanechává žádná rezidua a tím Vám dokáží ulehčit rozhodování o ochraně v termínech blízkých sklizni.

Nabízíme konzultaci postřikovým plánům s důrazem na omezení reziduí zemědělské produkci.

Strana19   nad %c4%8derven%c3%a1 jablka   p%c5%99idat