Čeští zelináři na zahraničním zájezdu s tématikou nízkoreziduální produkce

Ve dnech 27. - 31. května uspořádala Zelinářská Unie Čech a Moravy odborný zájezd do Rakouska a Itálie, aby si mohli čeští pěstitelé zeleniny vyměnit zkušenosti s místními pěstiteli a zpracovateli. Z ČR se zúčastnilo 19 zelinářů a odborný program jsme zajišťovali my z BIOCONTu za pomoci našich zahraničních dodavatelů a jejich zákazníků. Exkurze byla zaměřená na sdílení zkušeností a poznatků s nízkoreziduální produkcí zeleniny nebo snížení vstupů konvenčních přípravků pomocí biologických.

Rakouská farma Biohof Anzböck 

První navštívenou farmou byla rakouská farma Biohof Anzbӧck, která ekologicky hospodaří na 150 ha od roku 1994 a dodává do řetězce SPAR. Pěstují batáty, brambory a cibuli. Exkurzi vedl p. Anzboek ml. osobně a provedl návštěvníky celým procesem pěstování – od předpěstování vlastní sadby (batáty), po ukázku sadby přímo na poli, ukázku skladových prostor s myčkou/třídičkou/baličkou/loupačkou až po chlazený větraný sklad. Na otázku ochrany plodin proti chorobám a škůdcům zmínil několikrát použití produktů s obsahem pomerančových silic, který nabízíme pod obchodním názvem OROGANIC.

Kořenová aréna

I nadále se skupina zdržela v okolí Vídně, a to návštěvou kořenové arény „Wurzelarena“ sdružení Bio Forschung, které se podílelo na vzniku a definování podmínek ekologického zemědělství a nadále pracuje na výzkumu a také osvětě veřejnosti. Kořenová aréna byla vybudovaná v roce 2014 a názorným způsobem proskleného průřezu reálnou půdou s plodinami do hloubky 2,5 m demonstruje působení kořenů rostlin na půdu a život v ní. 

Také vás překvapuje, že nejhlouběji prokořenil ve Wurzelareně špenát?

 

Italská farma p. Carla Morisi

Následný den jsme přejeli do okolí Bologni na farmu p. Carla Morisi, kterou doporučila místní organizace naší dodavatelské firmy Rovensa Next. Od nich dostala celá zájezdní skupina malý dárek v pravém slova smyslu – makro objektiv k připevnění na smartphone. Na rozloze cca 23 ha pěstuje farma p. Morisi široké spektrum zeleniny a ovoce. Specializují se na experimentální výsadby s cílem určení nejvhodnějších odrůd pro místní podmínky a vyvíjí metody pěstování v bezreziduální/nízkoreziduální produkci.

„V 3letém pokusu s třešněmi se nám daří redukovat chemické vstupy za použití pomerančového oleje v kombinaci se sírou a mědí. Tuto účinnou složku hojně používáme i při pěstování zeleniny.“ zdůrazňuje Carlo Morisi.

Odborná přednáška dodavatele CBC - Biogard

Další den se odehrával v režii dodavatelské firmy CBC – Biogard, v jejichž portfoliu jsou nejen feromonové odparníky pro vinice, ovoce a skleníky, ale i selektivní bio-insekticidy do zeleniny nebo pomocné přípravky. Dopoledne jsme si poslechli technicky zaměřenou přednášku o Lepinoxu Plus a Rizocoru, která vyvolala velký zájem a mnoho dotazů ze strany českých zelinářů.

Italské sdružení Patfrut

Poté už následoval odjezd do sdružení Patfrut, které zastřešuje 200 malých a středních pěstitelů a má v Itálii 9 skladovacích a konzervačních zařízení. Provedli nás balírnou cibule a brambor a poté s námi sdíleli zkušenosti s pěstováním cibule přímo na poli.

Pro odlišení na trhu vyvinulo sdružení Patfrut brambory s přidanou hodnotou pod obchodní značkou SELENA – jako produkt se zvýšeným obsahem selenu (aplikace listovým hnojivem) pro zvýšení odolnosti buněk a lepší skladovatelnost.

Rakouská farma Biohof Adamah

Na zpáteční cestě jsme navštívili ještě farmu Biohof Adamah, kde pěstují na 150 ha zeleninu výhradně v bio kvalitě. Týdně dodají (nejen) zeleninové bedýnky 7000 zákazníků. Farma je vysoce strukturovaná a zaměstnává 120 lidí. Farma má menší skladovací prostory (z důvodu denní expedice), vlastní logistický systém a prodejnu vlastních bio-produktů, kde jsme měli možnost zakoupit si od sadby až po domácí pesta.

„Vedle zeleninových polí vyséváme květové pásy pro udržení užitečných organismů a přirozených predátorů škůdců. Dále se nám v ochraně před škůdci osvědčil neemový olej“, komentoval syn zakladatele p. Zoubek ml., který nás svojí farmou provázel.

Jsme potěšeni zájmem českých pěstitelů zeleniny o nízkoreziduální produkci a otevřeností v komunikaci se zahraničními zelináři i výrobci bio produktů. Přejeme všem zužitkování informací v praxi a úspěšnou pěstební sezónu!