Přípravky do antirezistentní strategie proti obaleči jablečnému

Účinnost přípravků MADEX a MADEX Top lze srovnat s běžnými insekticidy. Přípravky jsou vyrobeny na bázi viru granulózy obaleče jablečného CpGV. Aplikují se na počátku líhnutí housenek obaleče. Virus se aktivuje bezprostředně po pozření virové částice housenkou. Virové částice se šíři i mezi jednotlivými generacemi obaleče jablečného.

Mechanismus účinku vysvětluje následující schéma:

Výhody MADEX a MADEX Top:

  • nezpůsobují fytotoxicitu ani nejsou nijak škodlivé pro člověka ani životní prostředí
  • možnost aplikace i těsně před sklizní (nulová ochranná lhůta)
  • vhodné do antirezistentní strategie v integrované produkci

 Více o jednotlivých produktech, včetně etiket ke stažení si můžete přečíst na produktové stránce MADEX a MADEX Top.

Stáhněte si brožuru s dalšími informacemi k možnostem ochrany proti obalečům v jádrovinách a peckovinách: Komplexní řešení ochrany proti obalečům v ovocných sadech.