Novinka v boji proti obaleči jablečnému

Nemapom® je nový pomocný prostředek v boji proti obaleči jablečnému. Je založen na bázi endomopatogenních hlístic, které se aplikují na spodní část kmene ovocných stromů na podzim a brzy zjara, když se teplota drží nad 8°C alespoň několik hodin po aplikaci. Hlístice parazitují na přezimujících housenkách obaleče, které hynou do 48 hodin od napadení. Tím se redukuje populační hustota škůdce pro příští sezónu.

Více informací včetně etikety najdete na PRODUKTOVÉ STRÁNCE