Proti mšicím v sadech co nejčasněji

Klíčové druhy mšic škodící v ovocných sadech přezimují v podobě diapauzních vajíček, ze kterých se na jaře, těsně před květem i v jeho průběhu, líhnou tzv. zakladatelky. Mšice jitrocelová i další zástupci r. Dyspahis v této době tvoří na listech charakteristické puchýřky, signalizující počátek aktivity mšic.

Jedná se o období ideální pro zásah přírodním botanickým insekticidem NeemAzal-T/S s účinnou látkou azadirachtin, který vykazuje několik mechanizmů účinku. NeemAzal-T/S se po aplikaci projevuje jako tzv. antifeedant (zastavuje příjem potravy), ovlivňuje vývoj jedinců, snižuje plodnost a působí mortalitu, a to nejen u mšic, ale i u dalších škůdců jako jsou housenky, minující druhy motýlů a částečně i pilatka jablečná. Viditelný efekt se oproti chemickým přípravkům dostavuje pomaleji, ale je dlouhodobější.

U přípravku NeemAzal-T/S můžeme především ocenit příznivé ekotoxikologické vlastnosti, rychlé odbourávání reziduí, krátké ochranné lhůty a z toho vyplývající možnost využití v bezreziduálních programech. NeemAzal-T/S je zároveň jediným aficidem do ekologických výsadeb. Lze jej však použít pouze v jabloních -  pozor, na hrušně působí fytotoxicky.

Dávkování a doporučení k aplikaci spolu s etiketou najdete na produktové stránce NeemAzal-T/S.