Zlepšete strukturu a úrodnost půdy díky NUTRIGEO L

Půda je základem úspěšného zemědělství, ale bohužel dnes čelíme vážnému problému - degradaci úrodnosti půdy. Půda je živý organismus, který se vyvíjel miliony let. Bakterie, houby a další mikroorganismy vytvářejí strukturu půdy a zajišťují její vhodné vlastnosti pro růst rostlin. Když tyto mikroorganismy fungují, půda má správnou strukturu, propustnost pro vodu a schopnost udržet živiny. Jenže když je biologická aktivita omezena, začínají se tyto procesy rozpadat.

Je třeba si uvědomit, že zachování biologické aktivity půdy je klíčové pro udržitelnost našeho zemědělství a životního prostředí.

NUTRIGEO L nabízí dlouhodobé strategické řešení problémů s půdou

 

NUTRIGEO L je pomocný půdní prostředek, který podporuje revitalizaci a tvorbu struktury půdy. Samo neobsahuje žádné mikroorganismy, nýbrž obsahuje živiny a aktivátory, které vytvářejí vhodné životní prostředí pro mikroorganismy, které v půdě existují. NUTRIGEO L aktivuje a stimuluje zejména saprofytické a mykorhizní houby, které intenzivní zemědělskou technologií trpí nejvíce. Díky zvýšené biologické aktivitě dochází k lepší dynamice půdní organické hmoty, tj. rozkladu organických zbytků a také utváření stabilních organických látek. Tím se zároveň zlepšuje dostupnost živin. A v neposlední řadě se zlepšuje struktura půdy. To se projevuje v řádu několika měsíců.

Na přiloženém grafu je vidět snížení podílu velkých hrud ve prospěch malých hrudek a agregátů.

 

Nejnovější výsledky z pokusů na bramborách ukazují pozitivní vliv NUTRIGEO L na výnos

Brambory jsou velice citlivé na strukturu půdy, stabilitu hrůbků, proto velice dobře reagují na pozitivní změny v půdě. Posílení populace prospěšných hub má za následek lepší příjem živin rostlinami brambor, což vede ke zvýšeným výnosům a zdravějším plodinám. Obzvláště důležitý je zlepšený příjem vápníku a hořčíku, které jsou důležité při tvorbě slupky a zajištují větší odolnost brambor.

Hyfy hub přispívají k lepší struktuře půdy a zvyšují zadržování vody. To je zvláště výhodné během suchých období, kdy lze snížit potřebu nadměrného zavlažování. Neméně důležitou výhodou zlepšeného vodního managementu v půdě je i v období sklizně, kdy nemusíme dlouho čekat na vyschnutí pozemku.

Porovnání hlíz, vlevo kontrola, vpravo aplikováno NUTRIGEO L

Pěstitelé brambor ve Francii NUTRIGEO L aplikují na více než 26 000 hektarech, kde napomáhá ke zvyšování výnosu a zkvalitnění produkce řadě zemědělců. V České republice a na Slovensku se mezi spokojené zákazníky řadí např. Rudolf Starý ze statku Libodřice (STRUDO) nebo AGROMAČAJ a. s.

Stáhněte si leták k produktu NUTRIGEO L.