Proč aplikovat půdní bakterie v polních plodinách již na podzim?

FREE N100 a FREE PK jsou půdní bakterie na podporu výživy rostlin a zvýšení příjmu živin. Využití těchto produktů je univerzální napříč plodinami. Dodávat půdě biostimulanty je dnes nutností nejen z hlediska udržitelnosti, ale i pro zajištění výnosu a kvality pěstovaných plodin. Výsledky pokusů opakovaně ukazují pozitivní efekty při aplikaci FREE N100 a FREE PK, a to:

 1. Dosažení požadovaného výnosu, díky čemuž lze snížit dávku hnojiv = úspora na hnojení.
 2. Zvýšení výnosu, protože rostliny mají dostatek výživy a díky tomu produkují vyšší kvalitu zrn/plodů.

Doporučená aplikace:

Půdní bakterie lze aplikovat buď na jaro, nebo i na podzim. V polních plodinách nejnovější výsledky pokusů ukazují výborné působení podzimních aplikací a potvrzují bezproblémové přežívání bakterií do jarního období. Nejlepších výsledků je dosahováno při kombinované aplikaci FREE NPK jak v ozimé pšenici, tak v řepce. Více informací, včetně poradenství k aplikacím vám sdělí obchodní zástupci Biocont.

Podzimní aplikace FREE NPK má tyto výhody:

 • Podpoření růstu rostliny a dobrého vzcházení
 • Vývoj kořenů před zimou (větší průměr kořenového krčku)
 • Zvýšená mrazuvzdornost díky lepší dostupnosti P na podzim

Přírodní a nevyplavitelný zdroj dusíku. Účinné složky obsahují mikrobiální kultury kmene Azotobacter chroococcum, makro a mikroelementy, mikrobiální enzymy, růstové látky, rostlinné hormony a další. Bakterie svým působením zvyšují biologickou aktivitu půdy a obohacují půdu o živiny poutáním vzdušného dusíku.

Mechanismus účinku FREE N100 (viz obr):

 1. Fixace atmosférického dusíku (N2) bakteriemi.
 2. Transformace atmosférického dusíku do formy přijatelné rostlinou (NH4).
 3. Produkce kořenových exudátů, která umožňuje usazení a množení bakterií v rhizosféře.
 4. Rostliny regulují výživu dusíkem z bakterií dle jejich aktuálních potřeby po celý růstový cyklus.

Vyvážená výživa řízená rostlinou, ne počasím. Pomocná půdní látka pro uvolnění fosforu, draslíku a dalších živin v půdě. Zlepšení výživy prvky P a K, které podporují účinky fotosyntézy, blahodárně působí i na růst rostlin. V oblastech s omezeným použitím průmyslových hnojiv je přípravek schopen docílit dostatečného vyživení rostlin.

Mechanismus účinku FREE PK (viz obr):

 1. Organické kyseliny produkované bakteriemi rozpouštějí minerály.
 2. Rozpouštění minerálů a zvýšení průtoku minerálů v půdním roztoku ⇒ nejen P a K, ale také stopové prvky.
 3. Produkce kořenových exudátů, která umožňuje usídlení a množení bakterií v rhizosféře.
 4. Rostliny regulují minerální výživu z bakterií dle jejich potřeby po celý cyklus plodiny.